Název tabulky:


CSV data:


Oddělovač sloupců:

Generovat kód pro databázi:
Vytvořeno na základě scriptu Codewalkers.com, upravil a rozšířil Stanislav Duben